sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jože toporišič".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
oblečem in si nataknem očala. Da bom lep na sliki, vesta. S temi besedami je naju z Matejem sprejel akademik dr. Jože Toporišič . Posedli smo se po njegovi dnevni sobi, obloženi z grmadami knjig, avtor mnogih med njimi pa je prav najin
dr. Dušan Plut. Dr. Rizman je pošten tudi do ljudi, ki nismo opredeljeni za kakšno stran, je izpostavil dr. Jože Toporišič . Je potrpežljiv in zna poslušati, mu je polaskala nekdanja evropska poslanka Mojca Drčar Murko. Po njegovi
polovice 19. stoletja. O njegovem delu in vplivu na slovenski jezik in jezikoslovje bo pripovedoval akademik Jože Toporišič .
sporazumevalni jezik, danes še smotrna. Ta delitev izhaja iz Slovnice, ki jo je leta 1976 izdal jezikoslovec Jože Toporišič , je pojasnil Huber. Kot je dodal, bodo s simpozijem obeležili tudi 200. obletnico rojstva Frana Miklošiča, ki
in portreti začel jutri. Na njem bo sodelovalo 18 uglednih strokovnjakov pod strokovnim vodstvom akademika dr. Jožeta Toporišiča . Med udeleženci sta prijavljena tudi dr. Rado Lenček s kolumbijske univerze, ki bo razpravljal o Škrabčevih
nagrajencev 10. oktobra zapisali v Oslu. Jože Toporišič . Avtor slovenske slovnice je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, avtor številnih
znanstvena periodika. V letih 1972 in 1973 sta v Moskvi nekaj časa predavala tudi znana slovenska jezikoslovca Jože Toporišič in Tine Logar. In na moskovsko univerzo so po dogovoru z Ljubljano začeli prihajati tudi slovenski lektorji.
čigav pravopis je to? Najavljen je resda kot skupinsko delo, na prvi strani pa se pod naslovom bohoti eno samo ime - Jože Toporišič !
izpred sto let: Besedni red v govoru (1908). V novejšem času se s temi vprašanji veliko ukvarja tudi dr. Jože Toporišič .
. Jožeta Toporišiča . Temeljno delo v obravnavanju slovenskega jezika je osnova raziskovanju, študiju in poučevanju slovenskega
je bilo ob predstavitvi četrte knjige Škrabčevih jezikoslovnih del v Novi Gorici (spregovorila sta tudi prof. Jože Toporišič in p. Niko Žvokelj) drugo srečanje med predstavniki novogoriške in ribniške občine. Ob tej priložnosti so
o slabi pismenosti Slovencev. Stališča o problemu slabe pismenosti bodo soočili prof. Meta Grosman, prof. Jože Toporišič , prof. Boža Krakar Vogel in Dušan Merc. Pogovor bo usmerjala Janina Jenko.
povezujemo v daljše enote, v odstavke in besedila. O slovničnih pravilih se lahko poučimo v Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča (1976, 2000).
za sodnika ECCC. LJUBLJANA - Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je prejela zapuščino jezikoslovca Jožeta Toporišiča , ki ji jo je predala akademikova družina. Zapuščina obsega več kot 20 škatel rokopisov, tipkopisov s popravki,
, ki je sledila, pa je prišlo na dan, kot rečeno, najprej vprašanje o zamejstvu. Za ene je pojem presežen, za druge ( Jože Toporišič ) izraz še zmeraj zaznamuje razmerje med osredjem in robom. Upamo seveda, da bo ta načelni problem rešen še za časa
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}