sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "komelj".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
ta pravi intelektualec je milček komelj ki smrdi na dva kilometra in si je nazadnje zamenjal rjuhe leta
Eno: Psihomagija
oglas
komelj peranovic troppan Aleš Komelj Tadej Peranovič in Primož Troppan na včerajšnji novinarski konferenci
pisanju pesmi približati se misli ali čustvu tako da drsiš ob njo če se že ne moreš zliti po miklavžu komelju
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.