sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "trstičevje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Na zahodu in vzhodu obdaja jezero naravno trstičevje, ki so ga na severu in jugu nadomestile kulturne
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Combe Haven je drugo mesto biološkega pomena s poplavnimi travniki in največjim poljem trstičevja v okrožju
Zagruvat plesišče na en čisto pravi underground eletrogroove in da pobrskamo tudi med takimle trstičevjem
Rogoz je vrsta trstičevja ki raste ob Doberdobskem jezeru
Poleg tega je tu še trstičevje Phragmites australis , širokolistni rogoz Typha latifolia .
Jezero napajajo sladkovodni izviri in reka obdajajo pa ga travnata stepa in raztresena trstičevja združbe
hrbet ima sivkastorjav trebuh pa siv vendar zraste telo trup glavo med cm rep cm tehta med g Pogosta je trstičevju
med katerimi prevladuje trava modra stožka na zahodnem delu mokrišča ki se zarašča domujeta jelša in trstičevje
Combe Haven je drugo mesto biološkega pomena poplavnimi travniki in največjim poljem trstičevja okrožju
V šašju in trstičevju najdemo tudi polža vrste Vertigo moulinsiana, ki ima tu svoje najbolj zahodno bivališče
Severnovzhodno in jugovzhodno nabrežje gosto porašča trstičevje
Od bazena se po brveh skozi trstičevje pride do informativnih tabel predstavljenimi nahajajočimi se vrstami
Območje ki je bilo nekoč odlagališče rudniške jalovine je nekaj desetletjih prerastlo trstičevje in druga
Pozimi nanosijo na večjih vodah in močvirjih velike kupe trstičevja pod katerimi naredijo gnezda in shrambe
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.