sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vrbovje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
sistem Natura so vključeni kot kvalifikacijski habitatni tipi obvodna vrbovja jelševja in jesenovja ilirski
Aleš Horvat: razstava
oglas
V bližini smo se mi trije skrili — v vrbovji, kajti Jera je pri kmetu hotela s svojim možem veljati za
Racko jo je zavihtel na ramo in zbežal z njo in razbojniki v temne gozdove med vrbovje proti Ljubljanici
Opredelitev habitatnega tipa obrežno območje vrbovja Življenjski pogoji habitatnem tipu Živali ki se
Ni bil še daleč od ribičeve koče, ko izmed vrbovja zagleda priorja.
vendar je treba vtakniti roko vanjo, da se to dožene z zanesljivostjo; ali pa če se človek zagleda v vrbovje
Prestrašila se jih je, skočila do Hublja, ki je šumel med vrbovjem, in planila ob vodi navzgor.
Iz vrbovja so spletli Kamenski hlapci nosilnico in položili vanjo onemoglega gospodarja
„Pri vrbovji. — Ob kateri uri naj Vas pričakujejo?“
gradnjami in med Uruyami Inkov je tem da so bili slednji zgrajeni izključno iz naravnih materialov vrbovja
Le spomni se, kako si vsakokrat zakričala, ko si me z daleka zapazila, če sem se na mrak med vrbovjem
Na spletenem vrbovju je res ležal
Pod vrbovjem na desnem hrvaškem bregu se kadi dim.
smotko vžigajoč stopil oknu kjer je imel razgled na dokaj širo ravan po kateri se je vil med sivim vrbovjem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.