sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "praprot".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
kot v sanjah praproti se zibljejo
Eno: Psihomagija
oglas
Med praprotmi opazimo rjavi sršaj in jelenov jezik
mahovi praproti in menda tudi orhideje Bomo videli
Drugače pa mi praprot kr kombajnom posiliramo
Z zelenim mahom, praprotjo,
Si me vabil sebi praprot zeleno podarjeno
iztegoval v visoki, gosti praproti in mislil misli
Niže ob reki naposled le najde nežne rastlinice skrite pod praprotmi
Ime naselja izhaja iz gaskonjske besede heugar v pomenu rastišča praproti.
»Je lepa praprot, Francka,« je izpregovoril
prazen prostor zatlačimo slamo ali suho praprot
Ponekod na predvečer kresnega dne okrasijo hiše praprotjo
Koristna je tudi zastirka iz praproti paradižnikovih listov in bezga
Tale praprot je med nižjimi vrtu
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.