sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "črničevja".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
primerkov alepskega bora Pinus halepensis , ki jih pa postopoma nadomeščajo lokalna drevesa, predvsem črničevje
Festival Grounded
oglas
primerkov alepskega bora Pinus halepensis ki jih pa postopoma nadomeščajo lokalna drevesa predvsem črničevje
Varujmo ogrožene rastline črničevje
Južnoevropske vrste vključujejo cer Q cerris črničevje Q ilex in plutovec Q suber
kamenine sta oblikovala dež in veter naselila jih je značilna sredozemska vegetacija prevladujočim črničevjem
Lažje je obiskati posamezne grme zimzelenega črničevja lovora in širokolistne zelenike na vrhu stene
Sožitje makije, črničevja in kraškega gabra je naravno na dalmatinski obali od Grčije do Limskega kanala
grmovnimi vrstami okolici Ospa uspevajo navadni koprivovec navadni lovor širokolistna zelenika terebint in črničevje
To velja ne samo za črničevje, temveč tudi na primer za širokolistno zeleniko Phyllirea latifolia ,
Zakaj je Sloveniji črničevje naravi redka vrsta
Gozdni šebenik je naš znanec roba Trnovskega gozda ki tako kot Sabotin pripada Dinaridom hrast črničevje
ekstrakt iz drobljene skorje črničevja CoE 389 / ekstrakt iz lubja črničevja CoE 389 / tinktura iz črničevja
To velja ne samo za črničevje temveč tudi na primer za širokolistno zeleniko Phyllirea latifolia lihopernato
bolezni so pri različnih gostiteljih različna od odmiranja poganjkov sleč brogovita nekroz na listju črničevje
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.