sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vrbovja".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Oživitev tradicionalnih obrti novimi tehnikami in tržnimi pristopi keramika glina uporabni predmeti iz vrbovja
Festival Grounded
oglas
V veži ni našel nikogar, ko pa je odprl vrata, je v izbi sedel starček, ki je iz vrbovja pletel koš.
Prijazen kotiček je to, po njem teče potok z vrbovjem obdan, ki se potem vije po ravnini mimo bobovškega
V tem trenutku zasliši vdovec krik, kakor takrat, ko je lezel po vrbovju poleg potoka do Paluckovega
In že je švignil proti gostemu vrbovju, ki je obrobljalo travnik. Kosovirji pa za njim!
živalske pustne maske, škoromatov klobuk, spoznali mite o pustu, skrivnosti podzemlja, pletli košare iz vrbovja
Od lišajev očrnelo kamenje, svetlo vrbovje, temnozeleni borovci, ozki in košati.
Čoln drsi tik ob bregu, tik ob vrbovju, včasih pod njim, tako da se ves skrije v senci.
velike daljave se je glasilo šepetanje polja, ki se je razprostiralo ob obeh bregovih; iz trsja in vrbovja
in mahu navadno zgradi samica postelje ga živalsko dlako in ga skrije šopu trave ali grmovju najraje vrbovju
so moleli šopi rumenih trobentic iz mahovja, tam pod skalo se je širil beli teloh in z leskovja in vrbovja
tam po vrbovju in po grmovju pa je šumelo,
vrbovjem. Redovnik prekorači ozko brv in stopi
Skozi vrbovje smo prežali če bi ne ugledali ribe kje strugi
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.