sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "drevnina".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Sadimo jo na pol senčne lege kot obrobje drevnin ali grmovnic
Eno: Psihomagija
oglas
Vrtnarskem centru ponujamo širok izbor rezanega in balkonskega cvetja lončnic zeliščnic grmovnic drevnin
Dva zaboja za rastline dolžine napolnite substratom in ju posadite drevnino za živo mejo
Prekrasen dan je hitro minil med množico najrazličnejših trajnic grmovnic drevnine in enoletnic vse lično
Vse urejene površine se zatravijo drevnine pa se zasadijo skladno krajinskimi značilnostmi posameznih
Projektant je sledil uporabnikom parka tem da jih je postavil na tla ne na drevesa ker bi bile poškodovane drevnine
Klasično gojenje drevnin to je gojenje zemlji se vedno bolj umika gojenju rastlin vsebnikih
Zasnova parka se od začetkov do danes ni dosti spremenila le drevnina je tem času zrasla in pridobila
Delavnico smo izvedli skupaj podjetjem Tisa d o o ki Ljubljani ureja drevnino
potekalo ljubiteljsko, brez jasnih usmeritev glede prostorskih, časovnih, rastnih in razvojnih značilnosti drevnin
njihov naslednik med obema vojnama grof von Reihofen so bili znani kot ljubitelji in zbiralci parkovne drevnine
mesecih odpravljanja posledic naravne nesreče je treba opozoriti na pomen ustreznega ravnanja ostanki drevnine
Skoraj samoumevno se nam zdi da moramo nasade trajnicami in drevnino nenehno pleti okopavati ali zastirati
Tako sam osebno kot kolegi ki sem jim priporočal nakup predvsem drevnin vašem podjetju še niso imeli
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.