sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "zarast".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
urejene zelene zavese, ki bi tamkajšnje stanovalce po odstranitvi zarasti (drevja in grmičevja) ščitila pred povečanim hrupom in
povedal, da so jih bližnji stanovalci takoj po odstranitvi zarasti prosili (prošnjo je podpisalo deset občanov), da
Krka je vodotok 1. reda. Košnja, odstranjevanje prekomerne zarasti in odstranjevanje plavja je možno le ob soglasju in navodilih
. Z rednimi vzdrževalnimi deli, ki obsegajo odstranjevanje prekomerne zarasti in sonaravnega pristopa k stabilizaciji porušenih brežin ter jezov,
po neurju in vanj uvrstili tudi odstranitev naplavin in odvečne zarasti na najbolj kritičnih odsekih Tesnice. Za ta dela,
SPOMLADANSKA PRIPRAVA TRAVINJA IN ČIŠČENJE ZARASTI
povprašajte katerega izmed domačinov. Pa tudi robidovje in druga zarast naj vas ne preseneti, potem ko boste prišli na
začetkom paše preverimo delovanje električnega toka in po potrebi očistimo zarast ob žici. Mlade živali, ki se bodo prvič
povprašajte katerega izmed domačinov. Pa tudi robidovje in druga zarast naj vas ne preseneti, potem ko boste prišli na
boljše, tako da se kost ni imela časa pravilno zarasti . Zdaj pa ima spomin do konca življenja.
za pašo živine. Pašnik bi v prihodnosti radi očistili zarasti (največ je praproti in trnja, smreke so redke
, velikonočnico ter izrazom NATURA 2000. Odstranili smo grmovno zarast, ki se je z zgornje strani širila na travnik
hidrološke razmere, začeli odpravljati posledice opuščanja kmetijske rabe – zarasti smreke in bora, velik del naporov pa posvetili izobraževanju
dela, pa pravijo tudi na VGP. Posek drevesne zarasti nad in na jezovni zgradbi na sredini jezu je bil
stabilizacijo jezu in sanacijo poškodovane leve brežine. Navedena drevesna zarast je ob visokih vodah usmerjala tok proti poškodovanemu delu leve
jezovne zgradbe in poškodovanim brežinam. "Večina odstranjene drevesne zarasti, vrbe, je bila dotrajana, in bi jo
drv, včasih jo bomo pa presenetili v senci goste zarasti okrasnega grmičevja.
dna zelo intenzivna, zato je tam dobro razvita algalna zarast, ki omogoča bogato ponudbo podmorskega življenja. Med najopaznejšimi
bi vzdrževali regulacije, jezove in ponore ter čistili motečo zarast in navlako pred požiralniki, ob ogroženih naseljih pa naj
tudi če delavci Hidrotehnika še ne bodo končali z odstranjevanjem zarasti, ki se je v treh letih močno razbohotila.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}