sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jelšev".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
ljubljana naj bi postala najstarejše mesto evropi ker so med gradnjo kanalizacije na rakovi jelši odkrili
Eno: Psihomagija
oglas
letu in pol do projektne dokumentacije za kanalizacijo vodovod in čistilno napravo na Rakovi jelši Za
Murske Sobote opremili devetimi vsebinskimi točkami oziroma stojišči na katerih se lahko poučite črni jelši
Načrtovana soseska pa ni edini skladov projekt v Rakovi jelši.
odstranili nezakonito postavljenih vrtičkarskih objektov ob avtocesti na Ljubljanskem barju pri Rakovi jelši
Poleg tega bi radi do maja postavili novo otroško igrišče na Rakovi jelši kjer ga zdaj sploh ni
znašala evra na kvadratni meter na leto sodeč po opremljenosti območja ki je podobna kot na Rakovi jelši
sklopu busa veselja pripravljamo razne dejavnosti na Fužinah Novih Jaršah Rakovi jelši in drugod
Druga za četrtno skupnost pomembna stvar pa je ureditev kanalizacije na Rakovi jelši
Tudi močan jelšev grm bi bil dober za piščalko.
Danes Balkan in osmanstvo ne valdata samo Fužinam Štepanjcu in Rakovi jelši kot nekoč ampak celi LJ
soseda presenečene vrtičkarice ki so vročem popoldnevu prišle zalit rastje na najetih vrtičkih na Rakovi jelši
petih letih svojih zemljišč odstranila približno objektov vrtički največ na območju za Savo na Rakovi jelši
Na jelši se je smejala žolna. Ponekod je kazalo drevje že orumenele liste.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.