sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jelševja".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Med jelševjem in vrbjem se je zamudno krivenčila mlada Temenica
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Poleg ribnikov se območju Petelinjeka nahajajo obrežna jelševja in vrbovja ki so kvalifikacijski habitatni
V Dobravo jo sekamo, pred hišami, nad strugo v jelševju pa ju pričakamo!«
kakšen način umestiti sistem gozdnogospodarskega načrtovanja manjše gozdne habitatne tipe na primer jelševja
jelševju je zapela ptica
Običajno živi jatah v jelševju ali med brezami.
med redkim jelševjem, tik nad pobočjem,
Krčil sem jelševje, in toliko da se nisem ustrašil, ko sem jo zaslišal; mogla je biti na Gomili pri kom
Zadaj za smerko pa travniki jelševje ob potočku in dalje gozd na vznožju Rožnika
Polagoma se bo moralo umakniti jelševje črnim gozdom, donašajočim več dobička kakor nizko jelševje.
Iz načrta lahko ugotovimo da je nekaj letih po regulaciji ob strugi zrasla vegetacija jelševja vrbja
91E0 * Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior
poplavljenih tleh ob Pivki Nanoščici Unici Bloščici ob vodah na Cerkniškem polju ter Loški dolini domujejo jelševja
Pod košatim, grenkim jelševjem ob potoku se je zatopil v bridke misli.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.