sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "poniž".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Miheličeve. Poleg Puharjeve in Kovača bodo spregovorili Bogomila Kravos, Lado Kralj, Tone Peršak in Denis Poniž . Tudi simpozij se ne bo izognil njeni drami Svet brez sovraštva. "Ta predstavlja prelom v zgodovini slovenske
v kleti mestne hiše, ob 20. uri pa v Cafe Galeriji Pungert. Govorniki bodo po vrsti dr. Damir Globočnik, dr. Denis Poniž in dr. Cene Avguštin. V petek, 22. junija, pa bo ob 10. uri v Modri dvorani gradu Khislstein še predstavitev
in pomembno občutenje prehoda med čisto liričnostjo in epskimi poudarki, kot piše na zavihku knjige Denis Poniž . (kš)
prinaša portrete pomembnih slovenskih žensk 19. in 20. stoletja. O knjigi se bodo pogovarjale dr. Katja Mihurko Poniž , dr. Sabina Žnidaršič Žagar in Breda Biščak. Knjigarna Dom knjige Koper. Ob 19. uri.
hiše na sporedu odprtje razstave literarnih plakatov Matjaža Hanžka. Avtorja bo predstavil dr. Denis Poniž , v kulturnem programu pa bodo nastopili Pavle Rakovec, Cveto Sever in Boštjan Sever. V nadaljevanju bo sledila
des 19. Jahrhunderts in Programm und Kritik (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975). Poniž , BESEDA se vzdiguje v dim: stoletje slovenske lirike 1900-2000 (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002).
, pač pa dialoški in pošten - najprej do sebe in do časa, v katerem mu je dano živeti, so zapisali pri založbi. Denis Poniž (1948) je končal študij primerjalne književnosti in literarne teorije. Leta 1986 je postal docent na
samo stvar teoretičnega premisleka, marveč tudi določene praktične naklonjenosti scenskim umetnostim“. Poniž 1996b, 78. Prav pridobivanju gledaliških znanj in izkušenj bodo namenjeni nadaljnji koraki gimnazijske
leta 1996. Splošno shemo: Poniž je v recenziji opozoril na nevtralne like, ki se pojavljajo zlasti v modernih dramah.
, tj. ustvarjalnega branja in igre”. Dikli} 1977, 64. Prim.: Trdina 1961, 182; Kmecl 1976, 281; Inkret 1988, 320; Poniž 1996b, 107. Ni pa preprosto niti lahko. Dijaki morajo namreč oblikovati dramski dialog iz proznega premega
imamo več bralcev kot oni. Poniž piše, da je Fritz »zadnji odvod socialističnega realizma«. Takšna observacija vas najbrž ne navdušuje?
. Ne bom presenečen, če se bo prav kmalu zgodilo, da enostavno ne bomo mogli priti na kraj intervencije,« je dejal Poniž .
poškodbe rok in nog, da je izkrvavel na kraju nesreče. Petindvajsetletni vojak na služenju vojaškega roka Erik Poniž je bil ranjen v stegno in nato s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v Klinični center v Ljubljani. Njegovo
organizacije (EVS PO). Klub LokalPatriot. Ob 19. uri. Poniž se bo pogovarjala Maja Regina. Atrij Goga. Ob 20. uri.
do vključno 7. junija. Galerija sodobne umetnosti Celje. Ob 19. uri. Poniž Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do druge svetovne vojne. Muzej novejše zgodovine
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}