sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "prodišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
parka na visečem mostu naslovom Idrijca razkriva kamnine razlago kamnin in raziskovanjem prodnikov po prodišču
Festival Grounded
oglas
Podobno velja za prodišča ob rekah
Opazujemo rečna prodišča in številne prometne žile razvejane po široki dolini
po mokri grapi do velikega prodišča
Na iztoku rokava P je bilo prodišče
Po min hoje pridemo do lovske koče kjer pred njo markirana pot zavije desno od prodišča gozd
na potapljanje ponosa premnoge brzice in vrtince na struganje ter brazdanje samopodobe ob številna prodišča
Aja pa Kangoo je bolj šminka če je samo makedam bo čist dobr če je pa kej blata kak večji kamen prodišče
Dodatna pomoč pri orientaciji je trikotno prodišče nad skokom levo od pomola
Na prodiščih rek se kmalu začne zaraščati vegetacija ki živalim ki potrebujejo gola tla ne ustreza
spust do Nadiže pri vasi Podbela od tam pa mimo kampa odkolesarimo po kolovozu ki sledi reki in njenim prodiščem
hudourniški značaj in velik dotok karbonatnega proda omogočata nastanek hitro se spreminjajočih belih prodišč
Mali deževnik je ogrožena vrsta pri nas zaradi izginjanja njegovih značilnih gnezditvenih habitatov prodišč
Reka ima tu manjši strmec in teče med širokimi belimi prodišči, naselja pa so odmaknjena od reke, razmeščena
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.