sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "prodišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
mavčne odlitke žab. Cena delavnice je 500 SIT. V četrtek, 21. aprila, ob 18. uri bo v muzeju predavanje z naslovom Prodišča slovenskih alpskih rek. Predavala bosta Alojz Županec in dr. Uroš Herlec. Predavanje je brezplačno.
mestu zavijemo levo proti vzhodu v gozdnata pobočja Vršiča. Začetek steze je neprepoznaven, zato je na robu prodišča postavljen možic. Zagrizti se moramo v poraščen gozd sprva naravnost navzgor, nato pa vedno bolj proti levi.
zmanjševanje rečnega pretoka. Ko zaradi jezu akumulacijskega jezera pretok oslabi in plavljenje zastane, se prodišča ne obnavljajo več in tudi nova ne nastajajo. Zakon ureja to vprašanje z ekološko sprejemljivim pretokom, ki je po
Sava (del reke v bližini Naklega oziroma pri izlivu Tržiške Bistrice v Savo) zelo dobro ohranjena. Tod še najdemo prodišča , mrtve rokave, celo sotesko, pa brzice in dobro ohranjen poplavni gozd. Po prodiščih se sprehajata mali
široka in dolga prodišča, nekakšna razgaljena rečna nedrja, ki tvorijo svojevrstna življenjska okolja. Mnoga prodišča je uničila rečna regulacija in v regulirani reki ne nastajajo več. Vidimo jih le še nekaj kilometrov, preden reka
v mestih. prodišča , na bregove rek, kjer opazuje druge vrste ptic, pa seveda tudi ljudi, ki vržejo kak odpadek. Zanimivo je, da se
(Gallinula chloropus), redka gostja, ki je v času gnezdenja nismo opazili. (D. Fekonja) prodišča v občini Dol zaenkrat še nudijo naravno gnezditveno prebivališče nekaj parom malih deževnikov, vendar jih
- prodiščih. Pogosto so se tokovi rek zaradi geološkega dogajanja tudi spreminjali, tako da so zdaj nekatera prodišča razmeroma daleč od aktivnih rečnih strug.
letih zagotovo ne bo mogoče odstraniti iz podtalnice. Slovenija ima to prekletstvo, da so območja zbiranja vode prodišča velikih rek. Na njih je največ trideset centimetrov zemlje in strup zelo hitro prodira v vodo. Atrazin je sicer
Z naravovarstvenega vidika so pomembni nižinski poplavni gozdovi, stari rečni rokavi in mrtvice, rečni otoki, prodišča in erozijska območja v strugah. Izboljšali naj bi rastne razmere za štiri habitate s seznama habitatne
manjša, med seboj primerljiva porečja. Območje mora biti zakraselo, s kraškimi jamami in izviri, in mora imeti prodišča vzdolž vodotokov. Na vsakem povodju je bilo treba določiti skupno 48 odvzemnih mest (12 v nezasičeni in 12 v
600 metrov, visoka pa več kot kilometer. Izteka se najprej v strma melišča, potem pa v položnejša poraščena prodišča . Voda se s prodišč isteka na dober hektar velik in kot deska raven svetel travnik s starim ledinskim imenom Mlaka,
z deli proda. Ta habitat nas lahko popolnoma spominja na prodišča oziroma vsaj za nekaj časa nadomesti prodišča reke. Imamo dele, recimo, kjer imamo na dnu mulj, se pravi nepropustno podlago in tam se ustvarijo stalne ali
"Mi smo lovci ..." Tako je, če človek raziskuje v že raziskanem. Končno se me narava usmili in me izpusti na širna prodišča Pod Srcem. Za Karavankami se prikažejo prva znamenja novega dne. Zlepa si nisem tako zgodaj privoščil takih
skozi globoke tolmune preko hitrih brzic in prelivov. Pri Trebuši se njen tok nekoliko umiri, pojavijo se manjša prodišča . Tolmuni so še vedno globoki in dolgi, posebno tisti na Slapu, le prelivi in brzice so počasnejši in bolj umirjeni
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}