sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "spremni besedi".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
iz spremne besede
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Andrej Ilc iz spremne besede
recenzija spremna beseda Rasto Božič Park letnik
spremna beseda Milan Dekleva
Knjiga je opremljena tremi spremnimi besedami
Uredil in spremno besedo napisal Jože Koruza
Naj bo spremna beseda SREČNO
Delo Samotno potovanje je prevedla Mateja Ajdnik Korošec spremno besedo je napisal Marijan Pušavec Japonske
recenzija spremna beseda Rasto Božič Park julij
Mladen Dolar spremni besedi
Skrajšana verzija spremne besede ponatisu povesti iz leta
Na koncu knjige je obsežna spremna beseda prevajalke
Iz spremne besede novomeškega škofa Andreja Glavana
iz spremne besede Jurija Medena
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.