sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "travišče".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Kamnita kraška travišča imajo le tanko plast prsti na kamniti podlagi. Že
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Zakon o gozdovih predpisuje, da mora biti ob požiganju travišča ali ledine na območju, na katerem ogenj lahko ogrozi
, rastlino, ki je značilna za vlažna, negnojena travišča . Glede na rdeči seznam spada prva vrsta med redke
travo zaneti ogenj, ki se potem neovirano širi po travišču, z zaletavim vetrom preskakuje ognjeno črto in prehiteva zakonitosti
Botanikom se ponujajo oljčni nasadi, polja in kamnita travišča . Setvene krizanteme, mečki (divje gladiole),
z nežnimi dlačicami, potrebuje negnojena tla ter košena suha travišča . Za njeno rešitev so zato nujni redna košnja,
Pogled na Bovško kotlino skozi znamenita travišča Stola - Gorski hrbet, ki je zaradi 30 kilometrske
Julijskih Alp je že zaščiteno s Triglavskim narodnim parkom. Travišča Stola in Planje so bila prej naravna dediščina in so
da bi se ohranil "naš zadnji večji strnjeni ekosistem travišč vzhodno od Ljubljane", kjer je "zbrano jedro
stašničin mravljiščar. Na pobočjih pivške doline pa so suha travišča, ki jim grozi zaraščanje. Na njih domuje veliko
območjih še naprej ohranjeni razmerje med gozdovi in travniki, travišča, trstišča in vodne površine. Na teh območjih je
jo zahteva za svojo rast (idealno je kamnito suho travišče z apnenčastimi tlemi) in tudi zaradi neodgovornih »ljubiteljev
in sodelavci so pripravili načrt upravljanja za 275 hektarov suhih travišč na območju Vetrnika in Oslice in očistili 30 hektarov zaraščenih
si v živo ogledate enega največjih in najlepših kompleksov kraških travišč pri nas. 031 874 289
habitatov in ptic Škocjanskega zatoka, upravljavski načrt za suha travišča na planini Oslica in Vetrnik, ohranitev velikih zveri v
s pomočjo vetrnih elektrarn po nepotrebnem uničili še zadnja obsežnejša travišča na vrhovih slovenskega Krasa, Čičarije, Nanosa in predgorja
. Obsežna polja vetrnic naj bi zgradili na vršnih suhih traviščih, ki niso le ena največjih naravnih dragocenosti in posebnosti
škrlatno rdečih skupinah v juliju izrazito izstopa na rastlinsko revnih traviščih . Živina se mu izogiba, zato se tam kopiči
primerih, ko se raba opušča in prihaja do zaraščanja travišč z lesnimi vrstami.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.