sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "iglasti".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
, v katerem poleg listavcev rastejo tudi iglavci, imenujemo mešani gozd, gozd, v katerem rastejo samo iglavci pa iglasti gozd.
kvadratnih kilometrov pretežno iglastega gozda. Iz prvotnih mešanih gozdov je zaradi sečnje danes prevladal iglasti gozd. Prvobitni gozd se je ohranil v okolici obeh Šumikov pod imenom pragozd. Celotna površina pragozda meri 22
z obilnimi snežnimi padavinami. Na severu Združenih držav Amerike in v večjem delu Kanade se razprostirajo iglasti in listnati gozdovi. V notranjosti prevladuje obširen travnat svet, ki mu pravimo prerija. Tam so nekoč živeli
vlažno, da rastejo gozdovi. Na nižjih nadmorskih višinah rastejo listnati in mešani gozdovi, v gorskem svetu pa iglasti gozdovi. Smreke, macesni, borovci in jelke so dobro prilagojeni na dolge, mrzle in snežene zime.
vaše žene se bo v tem poletju delno izboljšalo, priporočam ji uživanje zdravilnih čajev in lepe sprehode v iglasti gozd. Na splošno pa bo počutje v vaši hiši dobro. Vsem želim veliko zdravja.
pojavljajo rastlinski višinski pasovi. V nižjih območjih prevladuje listnati (bukev, beli gaber), v višjih pa iglasti gozd (smreka, jelka, macesen). V kotlinah in dolinah so bili gozdovi, zaradi gostejše poselitve in
naprej po dolini in kmalu dosežemo planino Dolga njiva. Tam nas kažipot usmeri poševno levo v breg skozi iglasti gozd. Nekaj sto metrov hodimo skoraj vodoravno po širokem kolovozu proti zahodu, potem pa nas oznake usmerijo
vpliva visoka. Zelo škodljivo je na primer množično obiranje borovnic v življenjskem prostoru gozdnih kur ( iglasti gozdovi nad 1000 metri).
V preteklosti je bilo veliko več listnatega gozda, ki ga je v zadnjih dveh stoletjih marsikje načrtno izpodrinil iglasti . Površine so zelo primerne za živinorejo. Klasično poljedelstvo v dolinah in ravninah marsikje ovira
dovolj visoke, da rastline zacvetijo in ozelenijo trave. Kjer celoletne temperature to dopuščajo, rastejo iglasti gozdovi, ponekod pa tudi odporne breze. Pokrajino s takšnim rastlinstvom imenujemo tajga. To so največja
privlačnost so srne in jeleni, ki se pasejo po razprostranih travnikih. Nad grebenom se razprostirajo iglasti in listnati gozdovi ter vinogradi.
. Menišček naseljuje mešane in iglaste gozdove vse do gozdne meje. Živi tudi v parkih. Najbolj mu ustrezajo stari iglasti gozdovi, čeprav je bil najden tudi že v čistih listnatih gozdovih. Gnezdi v duplih, npr. starih detlovih, luknji
revno rastlinstvo. Gorskemu podnebju se je rastlinstvo dobro prilagodilo. V nižjih legah rastejo listnati in iglasti gozdovi, v višjih legah pa le še posamezna drevesa, grmičevje in nato trave. Te vidne spremembe v razporeditvi
s konjem oziroma on z menoj. A v prekrasni in neokrnjeni naravi sem vseeno neizmerno užival. Planinski pašniki in iglasti gozdovi kot kje na Rogli - pravi planinski raj.
prizadene tudi druge sklepe. V nekaj dneh se bolečina umiri ... vsaj do naslednjega napada. iglasti kristali sečne kisline, ki se naberejo v sklepu in njegovi okolici ter povzročijo vnetje. Večja verjetnost je,
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}