sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "iglasti".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
severu uspeva le tundrsko rastlinstvo ki proti jugu počasi preide lesotundro gozdno tundro nato pa iglasti
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Srebrna jelka ali navadna jelka tudi hoja je iglasto drevo ploščatimi iglicami in gladkim belkasto sivim
Mrdavsovem gozdu smo si ogledali iglasto drevo ameriško duglazijo ki je pri nas redka in nepoznana drevesna
Odgovor Obsežni iglasti gozdovi mrzlem pasu
Leponogi goban raste v iglastih gozdovih, pa tudi v mešanih zlasti v višjih legah.
Naokrog so obširni iglasti gozdovi
ta namen so podprli ustanovitev posebnega centra za zbiranje podatkov severnem iglastem gozdu in zaposlovanju
Markacije TV nas varno vodijo skozi po večini iglaste gozdove
Živi listnatih in iglastih gozdovih ter visoko debelnih sadovnjakih duplastim drevjem
Najbolj razširjene so drevesne vrste, kjer danes prevladuje iglast gozd.
Manj jih je menda iglastih gozdovih več listnatih in tam kjer je grmovje
Evropske divje mačke živijo predvsem v listnatih gozdovih, lahko pa jih najdemo tudi v iglastih gozdovih
Veliki krivokljun se zadržuje v mešanih in iglastih gozdovih, tudi v visokogorju po severni Evropii in
Čeprav izrazito skalnata je skoraj do vrha porasla iglastim gozdom in ruševjem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.