sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "panjevski".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Dobre ha je tudi panjevskega gozda kratko rotacijo
Eno: Psihomagija
oglas
Kostanj je pomemben za čebeljo pašo iz panjevskega gospodarjenja pa pridobivajo vinogradniško kolje ki
Zaradi strmine je pogosta panjevska rast dreves
preteklosti jih je ponekod ogrožalo panjevsko gospodarjenje steljarjenje in gozdna paša sedaj pa mestoma
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.