sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "panjevski".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Divači, kjer so si lahko ogledali tradicionalen pristop pri panjevskem gospodarjenju s takimi gozdovi.
Eno: Psihomagija
oglas
panjevsko mladovje, požene po sečnji iz panjev nekaterih vrst listavcev
Sestoji so večinoma panjevskega izvora. Za Koprsko gričevje je značilno, da so
ni moglo doseči večjih prsnih premerov in višin. Večstoletna panjevska sečnja je oslabila genski fond in reproduktivno sposobnost bukve.
so zato danes precej drugačni. Zdaj so to bukovi panjevski drogovnjaki s primesjo kostanja, cera, gradna in breka
Ustaljeno prepričanje, češ da so panjevski gozdovi tudi nekakovostni, ne drži povsem. Res je
ne kaže odreči. Če imamo opraviti s kostanjevim šopom panjevskega porekla, izberemo eno ali dve najkakovostnejši drevesci (ravno
SLIKA str. 627: Iz panjevskega mladovja nastane npr. hrastov panjevec.
obnova gozdnega sestoja z naravno nasemenitvijo ali vegetativnim razmnoževanjem ( panjevsko mladovje). Mladje naravnega nastanka je podobno sestavi starega
so ga sekali vsakih nekaj let v spodnjem drevesnem sloju panjevskega izvora (panjevsko mladovje). Zgornji drevesni sloj je
vsakih nekaj let v spodnjem drevesnem sloju panjevskega izvora ( panjevsko mladovje). Zgornji drevesni sloj je bil tudi semenskega
), neustrezne drevesne in grmovne vrste, ter razredčiti panjevske izrastke želenih drevesnih vrst.
gospodarska oblika gozda s pomlajevanjem iz panjev posekanih dreves ( panjevsko mladovje). P. je bil nizek gozd, saj
širili kostanj, so zaslužni njegova hitra rast, možnost panjevskega gospodarjenja (vinogradniško kolje) ter okusen in obilen krmni
lubadarja. Kostanj je pomemben za čebeljo pašo, iz panjevskega gospodarjenja pa pridobivajo vinogradniško kolje, ki se tako ponovno
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.