sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "goščavje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zajec buta goščavje na strmcu
Eno: Psihomagija
oglas
planoto sredi hostnega goščavja.
bilo na mestu nesreče postavljeno spominsko znamenje ki pa je bilo leti zanemarjeno in se je izgubilo goščavju
Letina je bila slaba, domače živali so izginjale v goščavju, in priseljenci, ki so vedeli o poljedelstvu
Odkrila sta kotiček do katerega je vodila samo nakazana stezica sredi goščavja
likom pivcem palmovega vina afriškim Odisejem odvede na čarobno popotovanje skoziafriška naselja in goščavja
Globoko razmišlja uličnih demonstracijah Treba je bilo čez vse to goščavje in dretje ki je transparenti
Na drugi strani je bilo goščavje
izbiro pristopov na naš vrh ne bomo imeli težav saj tja gor pripelje ena sama drobna skozi goščavje izsekana
Tako lahko brez težav zamenjate kosilno glavo glavo za košenje goščavja višinski obvejevalnik robilnikom
Prepričan sem da bo knjiga ki je meni po magala iz goščavja dvomov in negotovosti mnogim Slovencem in
Danes je v močnem goščavju vidno le nekaj zidovja.
njimi lahko pridemo tudi skozi goščavja ki so sicer neprehodna
Sledi mokrem precej zoprn del ko se spet vzpenjamo navzgor skozi senčnato goščavje in čez posamezne skalne
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.