sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "ločje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Prigode Špelce Žvekič Soba gospe Bernarde Zgodbe iz somraka Škampi glavi poezijo Prelet žerjavov Med ločjem
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Illyrisches Blatt je pod točko stanovanjska oprema in leseni izdelki napisano da sta rogoznici spleteni iz ločja
razno ločje in bičje ter povodno in močvirno rastlinje
Kovinskomodri, urni kačji pastirji so letali nad studencem, sedali na ločje in odletavali prek poti.
Je pa polna dristavcev šaša vodnih kreš in ločja kar ji daje podobo pozabljene reke
Dve slamnjači ANAKAN spleteni iz neke vrste ločja
se odpre krhko milo pesmijo nežnega naslova polnega rosnih kapljic regljajočih žabic in kimajočega ločja
Močvirski lunj živi v močvirjih in mokriščih poraščenih z ločjem od jugozahodne Evrope in severozahodne
srobot kovačnik koruza dren novozelanski lan agava kokosova palma dateljeva palma rafija morska trava ločje
Nikoli na plabodži samotnem ločju ločena od sveta
Madonne plamene Svetega Duha ki so tik nad Marijino glavo ob straneh veter ki maje in se poigrava listi ločja
Ločkovke so družina ki je vrtu zastopana ločjem in bekicami
Najbolj pogoste rastline na slanem travniku so obmorsko ločje obmorska nebina obmorski oman modrikasti
ROGOZNICA (izdelana v miniaturi), narejena iz ločja; d - 90 cm, š - 46 cm; /št. neg. 18844/, /inv. št
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.