sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "resje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
, zmanjšali stroške in lažje privabili pomembne goste. Resje nadvse uspešno. Čeprav v teh dneh praznujejo komaj leto dni delovanja, so v tem času pripravili številna
pridelkov. Resje , ni bila prva. Kmetije so svoje pridelke poskusno prodajale že lani jeseni, opogumljene z odličnim odzivom
in v Železnikih v bližini bazena. Na prireditvi vabita Razvojna agencija Sora in Društvo za razvoj podeželja Resje . C. Z.
ni dovolj, pravilno ravnanje pa lahko izboljša kakovost življenja oseb z demenco, ugotavlja vodja programa RESje Ana Cajnko. Evropa je že pred leti demenco označila za pandemijo, njena pojavnost naglo narašča, medtem pa še
zadruga Škofja Loka. Za popestritev bodo svoje dobrote predstavile žene iz Društva za razvoj podeželja Resje , delavnice bo pripravila Mojca Debeljak.
se z družinskimi člani, pogovorite se s prijatelji, in pojdite čim prej k zdravniku," svetuje vodja programa RESje .
), ki smo jo lahko srečali tudi na tržnici kmetijskih pridelkov in izdelkov. Resje je delavno in uspešno leto. Med drugim so obiskali koroške kmete, ki so jih seznanili z njihovim delom na področju
. Iz podlage namreč srka poleg nenevarnih rudnin tudi radioaktivne snovi. resjem in travo na razmeroma vlažnih krajih. Največkrat jo bomo našli v iglastih gozdovih. Klobuk, premera do 5
najdemo še celo januarja. Malo mraza ji ne škodi, saj je izredno čvrsta goba. Našli jo bomo v borovih gozdovih med resjem in praprotjo ali pa v mešanih gozdovih (smreka, hrast). Navadno raste v večjih skupinah, zato je še posebej
pospremili danes, v petek, 14. marca 2003, ob 15.00 uri, na pokopališču na Bledu. Resje je v sredo pripravilo letni občni zbor v gostilni Pr' Župan v Žireh. V razpravi tudi kritično o vse strožji
organizacija pomlajuje, saj se je povprečna starost članstva znižala s 56 na 54 let. Resje pri Podvinu bodo letos pridelali okrog sedemsto ton sadja. Jeseni bodo skrčili še poldrugi hektar starega
načrte, ceste pa naj bi predvidoma obnovili do konca letošnjega novembra. Resje bo v ponedeljek, 29. oktobra, pripravilo strokovno ekskurzijo na Kras. Udeleženci si bodo ogledali jamo
so se okitili Davor Janžič iz Škofje Loke, Dejan Tonejc iz Lesc in Aleš Borčnik s Sela pri Vodicah. Resje pri Podvinu bodo letos pridelali okrog sedemsto ton sadja. Letina je količinsko in kakovostno zelo dobra, v
avtomobila, parkiranega pred enim od gostinskih lokalov, ukradli opremo, vredno okrog 2500 evrov. Resje v Mošnjah, ki obsega trideset hektarov, bo prizadela gradnja nove avtoceste, saj bodo zgubili dva hektara
. Izračuni jim kažejo, da je nasad ekonomičen do dvajset let, potlej pa ne, ker je z njim preveč dela in stroškov. V Resju je najstarejše sadje še iz leta 1962 in 1978.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}