sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "travniki pašniki".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
problematiko neposrednih izplačil ki jih prejemajo od države za upravičena kmetijska zemljišča kot so travniki
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
oziroma katastrska kulturanormativna porabastrojnih ur hal plinskega olja ha njiva vrt travnik barjanski travnik
dovoljeno na gozdnopašnih poteh sem spadajo med drugim tudi pohodne poti mulatiere in gozdne vlake razen po travnikih
Naseli se na suhih travnikih, pašnikih, na vsakovrstnih grobljah in na pusti neobdelani zemlji; tudi
Posestvo je kar veliko sestavljeno iz gozda travnika pašnika sadovnjaka ribnikov adrenalinskega parka
Nekje med Grmado in Malim Toščem Polhograjskem hribovju na nadmorski višini preko osemsto metrov med travniki
časov se otroci seznanjajo peko kruha pašo živalmi pripravljanjem jedi na kmetiji življenjem gozdu na travniku
Šesterokotno homulico Sedum sexangulare najdemo nižinskem in kolinskem pasu po travnikih pašnikih grobljah
sprehajanjem in pašnjo konj neupravičeno motil posest tožeče stranke na območju K ki ga predstavljajo travniki
Spoznavamo tudi različne okuse vonjave gozdov njiv travnikov pašnikov vsega kar človek pridela in obliki
Nazadnje še srenjska posest ki je obsegala travnike pašnike gozdove kjer so kmetje pasli fevdalci pa
primerljivosti podatkov iz različnih obdobij smo rabo tal razdelili pet glavnih kategorij njive in vrtovi travniki
Tudi na travnikih pašnikih grobljah in gozdnih obronkih ki niso bili pokošeni marsikdo spomladi zakuri
metrov Lendavskih goricah ki jih od Mure ločujejo številni trajni vinogradniški nasadi poplavne njive travniki
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.