sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "borovničevje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Na vseh otokih in otočkih na katerih smo se zaustavili je bilo moč najti borovničevje brusnice šipek
Festival Grounded
oglas
RASTIŠČE raste iz zemlje jo skorjasto prekrije objame in obraste travo borovničevje in drugo nizko rastlinje
rastlinski hrani poletnem in jesenskem času prevladuje borovničevje semena in mehki deli rastlin zimskem
Potrebno je najti nek neobljuden hrib bogu za levu nogu ki je poln borovničevja
in prečkamo široke jase in pašnike prekrite otočki belih kronc in zvončkov jagodnih cvetov grmički borovničevja
Vejice borovničevja nas navdušujejo močno zeleno barvo in zanimivo strukturo
Venčke smo izdelovali iz borovničevja smrekovih vejic pušpana ciprese lovorja
Nadaljevanje poti po in ob cesti med borovničevjem zelo prijetno
se je oven posladkal s popki listavcev, ki so se zdeli v primerjavi s suho travo sočni kot poletno borovničevje
Tla so porasla volkovjem na planjah borovničevje in brusnice
Steza ima višje še nekaj razpotij kjer moramo biti pazljivi nato pa se skozi gozd in borovničevje povzpnemo
Ne samo po gozdu tudi po travniku je veliko borovničevja
Dvakrat nas je doletel tudi technical stop ko je Nikolajevič brskal po motorju smo se potniki pasli borovničevju
in lepi so tudi bolj od blizu ko jo mahnemo skozi gozd med svežezelenim borovničevjem ko stojimo ob reki
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.