sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "bukov gozd".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
večinoma poraščata puhasti hrast Quercus pubescens in črni gaber Ostrya Carpinifolia severna pobočja pa bukov
Aleš Horvat: razstava
oglas
Temperaturnemu obratu sledi vegetacijski zato raste najvije bukov gozd pod njim bukovojelov sledi čist
Rodni vinogradi loški griči cvetoče češnje stare jablane na drugih hribih brsteči bukov gozd dolini Loče
Sonce je posijalo skozi bukov gozd nebo se je razjasnilo mi pa smo nadaljevali mimo klopce pri bukvi
Na levo se je širilo zeleno goličevje le redko poraslo travo nad goličevjem se je dvigal bukov gozd in
Na severni strani Donačke gore, na nadmorski višini 600 884 m, je ohranjen bukov gozd s pragozdnim značajem
Še zadnji vzpon skozi bukov gozd
Skozi bukov gozd naju serpentinasta steza pelje proti opuščeni planini Zajavor
Naprej po pašnikih drobnico mimo ograjenega kraškega brezna skozi bukov gozd na višje ležeči kraški svet
mestnega jedra Višnji Gori proti razvalinam gradu nekdanje grajske gospode in naprej do Pristave ter skozi bukov
Prvin vodi širok kolovoz skozi bukov gozd
Po vrstni strukturi večinoma bukov gozd dopolnjujeta gorski javor in jelka
Od tam cca pol kilometra po kolovozu smeri Trnovega nato rahlo desno na travnato pot skozi bukov gozd
potoka kjer smo si ogledovali zanimiv slap potok smo prečkali čez most in nadaljevali po poti skozi bukov
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.