sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mokrotni travniki".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Na približno površine obsega mezotrofne mokrotne travnike in srednjeevropske mezotrofne do evtrofne nižinske
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Najpomembnejša še ohranjena mokrišča Sloveniji so poplavni in mokrotni travniki ki jih je ekstenzivnim
Oligotrofni mokrotni travniki modro stožko so življenjski prostor ogroženih vrst rastlin in živali saj
Reka na svoji poti pogosto spreminja smer ustvarja ozke soteske mokrotne travnike in številne okljuke
Oligotrofni mokrotni travniki modro stožko in sorodne združbe
Traktor primeren za košnjo mokrotnih travnikov
Gre za mokrotne travnike kakršni so nekoč prekrivali domala celotno Ljubljansko barje danes pa jih le
struga večinoma v naravnem stanju, obrasla z gostim grmovjem in drevjem, ponekod so tudi še ohranjeni mokrotni
Celotna dolina je dobila povsem drugačno podobo: namesto nekdanjih mokrotnih travnikov so v njenem dnu
kmetijstvo zaraščanje ter gnojenje so vzrok da Ljubljanskega barja pred našimi očmi izginjajo pestri mokrotni
ali manjših mokrišč torej predelov kjer tla občasno ali stalno prekriva voda barij močvirij ribnikov mokrotnih
Ložnica in njeni pritoki ki tečejo skozi območje zagotavljajo visok nivo vlage tleh in tako na teh mokrotnih
je struga večinoma naravnem stanju obrasla gostim grmovjem in drevjem ponekod so tudi še ohranjeni mokrotni
Sicer pa ko jezero presahne se pogledom razkrijejo pisanim cvetjem posejani mokrotni travniki in požiralniki
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.