sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "trstičje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Preveri vrsto in količine materialov vrsto lesa trstičje vrbje slamo papir furnir lepila folije impregnacijska
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Sam material pa je bil zelo kvaliteten skoraj brez trstičja obrnjeno
Na žalost pa okoliški kmetje te površine obdelujejo jih skušajo izsušiti in redčijo gozdove ter trstičje
Več kot tričetrt gnezdečih kormoranov gnezdi na drevesih preostali pa na tleh na plasti trstičja
njiva travnik barjanski travnik pašnik plantažni sadovnjak ekstenzivni sadovnjak vinograd hmeljišče trstičje
Obrežja jezera značilno porašča trstičje ki je kljub navidezni enoličnosti raznovrsten in bogat habitat
Otoki so narejeni iz trstičja totore , ki raste v jezeru, iz njega so narejena tudi plovila, je pa tudi
Ukrepi za ptice in trstičja v porečju reke Haine
Ljudstvo Uros ali Uruji že stoletja živijo na plavajočih otokih ki jih izdelujejo sami iz jezerskega trstičja
planinski pašnik pašnik porasel gozdnim drevjem sadovnjak sadovnjak vinograd vinograd vinograd hmeljišče trstičje
Ostali trajni pridelki (vrba, trstičje, bambus itn.)
Če veslač stoji, pa vidi onkraj trstičja.
kosov močno poveča naseljih predvsem klimatsko ugodnejšem zahodnem in obalnem pasu kjer ga najdemo tudi trstičjih
Vodna površina je poletnem času prekrita vodno lečo ki jo predirajo posamezne vrbe in sestoji rogoza trstičja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.