sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "trstičje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
štejejo pašniki, barjanski travniki, plantaže gozdnega drevja in trstičja ter gozd.
in še nekatere v naravi rastoče rastline, kot sta trstičje, kitajska trstika – miskantus … Iz tako pridelane biomase
kako lepo in mirno je trstičje ob potokih med zelenimi
gnezdi na drevesih, preostali pa na tleh na plasti trstičja . Jedo samo ribe.
lomil trstičja, da bi si napravil piščal,
lan, koruza in še nekatere prosto rastoče rastline ( trstičje, kitajska trstika – miskantus), ki v zelo
pa pride le pozimi in spomladi in se zadržuje v trstičju, včasih prileti tudi rjava čaplja. Močno zarastlinjen sedmi
skušali vreči tanko navezo okrog 50 m daleč v bližino trstičja na nasprotnem bregu, kjer so se zadrževali lepi koreslji
. Obrežje ribnika je poraščeno z močvirnim rastlinjem, predvsem trstičjem, med katerim gnezdijo ptice. Vodna površina je tudi
Za pasom trstičja, ki napreduje v globlji vodi ostaja plitvina z zakisano
najširšem delu široko 140 m. Pritočno stran ribnika porašča trstičje, kjer je okolica travnata. Iztočna stran pa je
, le 10 m nad morsko gladino in je polno trstičja in vrbovega goščavja. Je pravi raj za čaplje in
Gradež, ki spada med naravni rezervat, kjer med trstičjem najdejo svoj mir številne ptice. Za »soncoljube«
južno od Krokodilnice in je skrito v drevesnem pasu in trstičja, ki obdaja jezero okrog in okrog. Dolgo je
jami z dvema platojema izkopa. Na prvem platoju raste trstičje, ki ga obdaja drevesni pas. Drugi, nižji
okolju. Nabrežine so porasle z močvirnimi rastlinami, predvsem trstičjem in manj s šašje. Ribnik je s potokom povezan
križarjenja po reki Manavgat do istoimenskih slapov, kjer med trstičjem skačejo vodomci in plavajo sladkovodne želve. Za zapravljivce priporočamo
jelševje. Nabrežine so okrog in okrog ribnika poraščene z trstičjem, ki sega v ribnik. Vzhodni del vodne površine
plitkosti vode je skoraj celotno obrežje Nežiderskega jezera obdano s trstičjem . Nima naravnega odtoka, zato je voda rahlo slana
odtoka, zato je voda rahlo slana. Čeprav je trstičje zavetišče za ptice, jih prav zaradi njega težko opazujemo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}