sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "šotišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Visokokakovostna zemlja brez šote za vse vrste rastlin omogoča ohranjanje naravnih šotišč
Aleš Horvat: umetnik
oglas
tablo ki jasno nakazuje na pomen tega redkega ostanka visokega barja na Ljubljanskem barju kjer je šotišč
rastlinstvom in živalstvom sestavlja značilen biotop na primer močvirje barje mokrotni travnik loka šotišče
Primerno je, da Komisija pripravi metodologijo za izvedbo presoje vpliva, ki ga ima izsuševanje šotišč
Pomembno je, da predlog o varstvu tal varuje šotišča kot ogrožene dragocene habitate in hkrati omogoča
Pohorska barja in šotišča so enkraten rastlinski biotop
Vendar jo je začelo kmalu primanjkovati in na Barju so ostale le še posamezne manjše zaplate šotišč
Spoznali bomo narodni park Killarney obiskali muzej šoti kjer bomo spoznali kako nastajajo šotišča kako
Za veliko večino šotišč je bil usoden človek rezanjem in izkoriščanjem šote ter izsuševanjem barja
bližini so odkrili ostanke podobnih poti ki so povezovale naselja na šotišču kot so Honeygore Abbotts
točk (a), (b) in (c) odstavka 1, se ne pridobivajo iz surovin iz zemljišč, ki so bila 1. januarja 2008 šotišča
Starec je krenil na šotišče!
dvigale gomile krompirja in nekoliko postale pred cesto, dokler se niso spustile preko nje in zalile šotišča
RASTIŠČE raste na kislih tleh različnih tipih gozda in na šotiščih predvsem pod brezami borovci in smrekami
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.