sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "grmičevje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Pred njo je trata ki jo obdajajo drevesa in cvetoče grmičevje
Eno: Psihomagija
oglas
Nizko grmičevje se umika počasnemu vetru
njem so pokrajino usklajeni nasadi približno dreves in grmičevja
Zlato obarvano grmičevje sredi jezera se ponaša zelenem
PREVAJALK grem ne grem dol ceste nizko grmičevje kaj me briga
Na robu ozek pas grmičevja preide ozek pas travišča naravne stepe
Pot naprej poteka skozi grmičevje in je dobro označena markacijami
Zapodili so se med grmičevje
Pojedli smo malo popravili kolibo in jo grmičevjem bolj zaprli
Kaj imajo skupnega osli levji iztrebki in bodičasto grmičevje
Potka je zelo ozka grmičevje je zelo zraslo trava tudi
Cvetlična korita so nevzdrževana tako da je zasajeno grmičevje delno posušeno
Naj se to grmičevje odstrani ali pa zniža izogib nadaljnim nesrečam
Onkraj grmičevja je dobil Meno
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.