sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "ruševje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Za ta del sem rekla da je najtrdnejša skala ruševje
Aleš Horvat: umetnik
oglas
Vzpnemo se skozi ruševje proti severu dolinico Suho ruševje ki je popularna predvsem pozimi med turnimi
In prehodi skozi tole ruševje jaj pesem
okviru projekta smo nadaljevali vegetacijskimi raziskavami ruševja na Snežniku
Proti vrhu smo hodili skozi ruševje in po travnikih polnih cvetja
Razširjenost Sloveniji Splošno je razširjena od jadranske obale do ruševja
Uživam prostranosti čeprav veje ruševja ponekod že dobro zakrivajo pot
Pogled na Begunjščico iz krnice Suho ruševje
Najraje ima vlažna mesta ob izvirih gozdove in košenice ter ruševje
marec zimska tura krnico Suho ruševje pod Vrtačo
Veliko temu prispevajo utečene poti še več pa obilica ruševja
Pot nas vodi med gozdnimi jasami ruševjem in smrekami južnih pobočij grebena Vrtače
Pot proti Palcu pelje skozi Suho ruševje
Vrhni del je res ves zaraščen ruševjem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.