sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "smrečje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zabojniki so še vedno tam vsaj enem od njih pa so tudi azbestne kritine pokrite smrečjem
Eno: Psihomagija
oglas
Ovratnik si je zavihal do konca sedel na nalomljeno smrečje in iz nahrbtnika izvlekel star časopis
kotu kmečke izbe kjer so imeli križ in blagoslovljeno vodo so obesili smrečje stropa navzdol in tam postavili
Prav takrat je voz prišel iz smrečja na plano.
Nad smrečje pod plast zemlje lahko damo tudi folijo popolnoma nujno pa to ni
prekrijemo zastirko za zaščito korenin uporabimo lahko suho listje slamo okrog pa zemljo potaknemo smrečje
Jeseni listja ne porežemo ampak ga zvijemo skupaj in rastlino obdamo primerno naravno zaščito koruznico smrečjem
Proti večeru jo skoraj polkrogu opasuje hribovje smrečjem na levi proti jugu stoji konec nje zelen hribček
Nam so zelo všeč majhne in izvirne kombinicije vedra smrečja jabolk snega in lučk
velik šop narezanih vejic božjega drevca oziroma bodike vazi na mizi pa adventni venček iz svežega smrečja
pa se je bočil veličasten lok, z zelenim smrečjem ovit;
mladem smrečju se srečava srnico postojim nekaj trenutkov se gledava pa si misli Kam pa ti tako zarana
Listje in smrečje velika dobrota gozdom
Pri nas je pozimi tako močna burja da je večino rastlin nemogoče zaščititi listjem in smrečjem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.