sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "smrekov gozd".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Večinoma se vije skozi mlajši nasajen smrekov gozd nekajpa je še prvotnega starega bukovega
Eno: Psihomagija
oglas
Obiščite Ribniško jezero in se prepričajte lepoti mahovja sredi smrekovih gozdov
Obdajajo jih senožeti alpskimi rastlinami in pretežno smrekovi gozdovi
Ko dospejo na vrh so povsem izcrpani in le težavo se vlecejo skozi redek smrekov gozd ki prerašca planoto
OD tu se pot le še strmo vzpenja proti vrhu Tovstega smrekov gozd pa počasi zamenja bukov
Pot se zvija po čedalje bolj kamnitem kraškem svetu in preide roba na strmo j pobočje poraslo smrekovim
Enostavna nič strma in nevarna pot se vije po čudovitem smrekovem gozdu
v smrekov gozd in tiho zasedli najboljše
Čez nekaj časa je pot zavila smrekov gozd
Vse kar so ti smrekovi gozdovi doživeli vse je moralo na jasni dan
Vpisna skrinjica je na jasi sredi smrekovega gozda
Kraj obkrožajo borovi in smrekovi gozdovi.
Pokljuka je kraška planota smrekovim gozdom ki se nahaja Triglavskem narodnem parku kar se jasno razbere
Ta trikotnik predstavlja smrekove gozdove.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.