sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "trstišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zaradi nihanja vodostaja in slabše preglednosti trstišč je gnezditveni status rac manj znan
Eno: Psihomagija
oglas
Čaplje so izjemno potrpežljivi ptiči saj lahko ure in ure negibno čakajo plitvi vodi ali ob robu trstišča
Med aprilom in junijem najraje gnezdi trstiščih in močvirnih travnikih redkim vrbovim grmovjem če ne
Posebej ji je všeč če njenem trstišču rastejo posamezna drevesa in grmi
Naseljuje močvirna trstišča kjer se prehranjuje predvsem manjšimi ribami prezimuje pa severovzhodni in
Zaraščenim površinam na primer sklenjenim gozdovom ali trstiščem se izogiba
krčenjem trstišč izginja idealen gnezditveni prostor močvirskega lunja se je ta vrsta temu uspela prilagoditi
Ob potoku Korentan so naravovarstveno zelo pomembna obsežna trstišča.
Vodostaj ne sme močno nihati ob trstiščih pa rabi večje površine globoke vode ki niso zaraščene in so
Pred leti je gnezdil tudi trsju ob bregovih Dragonje manjšem trstišču ob letališču in Jernejevem kanalu
Gnezdo iz razno raznega materiala postavi na tleh na bregovih rek in jezer obdanih trstišči ali travišči
Obsežna jezerska trstišča nudijo zavetje hrano in možnost gnezdenja številnim vodnim in drugim vrstam
Obala zalivu je raznolika malo peska kako trstišče razne oblike skal ali prodnikov
Na zahodnem delu letališča je območje močvirnega travnika ki ga obroblja trstišče na katerem se ustavljajo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.